Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Parkingi w systemie "Parkuj i Jedź" (Park & Ride)
Pozycja grupowania:
W zarządzie związku międzygminnego - gminy imiennie
Jednostka
miary
Ogółem
W granicach administracyjnych gminy