Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czynne dworce kolejowe
Pozycja grupowania:
W zarządzie związku międzygminnego - gminy imiennie
Pozycja grupowania:
Rodzaj przystosowania
Jednostka
miary
OgółemPrzystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych
OgółemOgółem
W granicach administracyjnych gminyPrzystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych
W granicach administracyjnych gminyOgółem