Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Budżet całkowity filmu
Pozycja grupowania:
Dokumentalne
Jednostka
miary
Film dokumentalny