Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Producent większościowy (wiodący)
Pozycja grupowania:
Dokumentalne
Jednostka
miary
Film dokumentalny