Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Koprodukcja filmów
Pozycja grupowania:
Dokumentalne
Jednostka
miary
Film dokumentalny