Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Budżet całkowity filmu
Pozycja grupowania:
Animowane
Jednostka
miary
Film animowany