Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Producent większościowy (wiodący)
Pozycja grupowania:
Animowane
Jednostka
miary
Film animowany