Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wartość wykupionych wierzytelności w faktoringu krajowym w podziale na województwa
Pozycja grupowania:
Województwa
Jednostka
miary
Województwa