Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kopia wzorcowa
Pozycja grupowania:
Animowane
Jednostka
miary
Film animowany