Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Praca przewozowa przy przewozie pasażerów
Pozycja grupowania:
Transport kolejowy
Pozycja grupowania:
Kierunek w komunikacji krajowej
Pozycja grupowania:
Rodzaj klasy pociągów
Jednostka
miary
Transport kolejowyTransport wewnątrz województwaI klasa
Transport kolejowyTransport wewnątrz województwaII klasa
Transport kolejowyAglomeracyjneI klasa
Transport kolejowyAglomeracyjneII klasa
Transport kolejowyTransport międzywojewódzkiI klasa
Transport kolejowyTransport międzywojewódzkiII klasa