Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Praca przewozowa przy przewozie ładunków
Pozycja grupowania:
Transport kolejowy
Pozycja grupowania:
Przesyłki ekspresowe
Pozycja grupowania:
Kierunek transportu
Jednostka
miary
Transport kolejowyPrzesyłki ekspresoweOgółem
Transport kolejowyPrzesyłki ekspresoweTransport międzynarodowy