Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Praca przewozowa przy przewozie pasażerów
Pozycja grupowania:
Transport kolejowy
Pozycja grupowania:
Kierunek komunikacji
Pozycja grupowania:
Rodzaj biletów
Jednostka
miary
Transport kolejowyOgółemPrzewozy ogółem
Transport kolejowyOgółemPrzewozy z biletami jednorazowymi
Transport kolejowyOgółemPrzewozy z biletami jednorazowymi normalnymi
Transport kolejowyOgółemPrzewozy z biletami jednorazowymi ulgowymi
Transport kolejowyOgółemPrzewozy z biletami okresowymi
Transport kolejowyOgółemPrzewozy z biletami okresowymi normalnymi
Transport kolejowyOgółemPrzewozy z biletami okresowymi ulgowymi
Transport kolejowyOgółemPrzewozy pasażerów na podstawie umów z instytucjami
Transport kolejowyOgółemPrzejazdy bezpłatne
Transport kolejowyTransport krajowy (Komunikacja krajowa)Przewozy ogółem
Transport kolejowyTransport krajowy (Komunikacja krajowa)Przewozy z biletami jednorazowymi
Transport kolejowyTransport krajowy (Komunikacja krajowa)Przewozy z biletami jednorazowymi normalnymi
Transport kolejowyTransport krajowy (Komunikacja krajowa)Przewozy z biletami jednorazowymi ulgowymi
Transport kolejowyTransport krajowy (Komunikacja krajowa)Przewozy z biletami okresowymi
Transport kolejowyTransport krajowy (Komunikacja krajowa)Przewozy z biletami okresowymi normalnymi
Transport kolejowyTransport krajowy (Komunikacja krajowa)Przewozy z biletami okresowymi ulgowymi
Transport kolejowyTransport krajowy (Komunikacja krajowa)Przewozy pasażerów na podstawie umów z instytucjami
Transport kolejowyTransport krajowy (Komunikacja krajowa)Przejazdy bezpłatne
Transport kolejowyTransport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)Przewozy ogółem
Transport kolejowyTransport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)Przewozy z biletami jednorazowymi
Transport kolejowyTransport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)Przewozy z biletami jednorazowymi normalnymi
Transport kolejowyTransport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)Przewozy z biletami jednorazowymi ulgowymi
Transport kolejowyTransport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)Przewozy z biletami okresowymi
Transport kolejowyTransport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)Przewozy z biletami okresowymi normalnymi
Transport kolejowyTransport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)Przewozy z biletami okresowymi ulgowymi
Transport kolejowyTransport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)Przewozy pasażerów na podstawie umów z instytucjami
Transport kolejowyTransport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)Przejazdy bezpłatne