Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nośność taboru barkowego żeglugi śródladowej
Pozycja grupowania:
Forma użytkowania taboru (tabor własny)
Pozycja grupowania:
Tabor żeglugi śródlądowej z wlasnym napędem (zbiornikowce)
Jednostka
miary
Tabor własnyZbiornikowce z własnym napędem