Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego
Pozycja grupowania:
Naruszenie przepisów weterynaryjnych - sankcje
Jednostka
miary
Sprawy skierowane do sądów i prokuratury - ustawa o bezpieczeństwie żywności
Sprawy skierowane do sądów i prokuratury - Kodeks wykroczeń
Sprawy skierowane do sądów i prokuratury - ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego