Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Domy pomocy społecznej
Pozycja grupowania:
Typy domów
Pozycja grupowania:
Domy rzeczywiste
Pozycja grupowania:
Jednostki sprawozdawcze pomocy społecznej
Jednostka
miary
dla osób w podeszłym wiekudomy rzeczywisteogółem
dla osób w podeszłym wiekudomy rzeczywistesamorządów powiatów
dla osób w podeszłym wiekudomy rzeczywistepodmiotów niepublicznych
dla osób w podeszłym wiekudomy rzeczywistesamorządów gmin
dla osób przewlekle somatycznie chorychdomy rzeczywisteogółem
dla osób przewlekle somatycznie chorychdomy rzeczywistesamorządów powiatów
dla osób przewlekle somatycznie chorychdomy rzeczywistepodmiotów niepublicznych
dla osób przewlekle somatycznie chorychdomy rzeczywistesamorządów gmin
dla osób przewlekle psychicznie chorychdomy rzeczywisteogółem
dla osób przewlekle psychicznie chorychdomy rzeczywistesamorządów powiatów
dla osób przewlekle psychicznie chorychdomy rzeczywistepodmiotów niepublicznych
dla osób przewlekle psychicznie chorychdomy rzeczywistesamorządów gmin
dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualniedomy rzeczywisteogółem
dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualniedomy rzeczywistesamorządów powiatów
dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualniedomy rzeczywistepodmiotów niepublicznych
dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualniedomy rzeczywistesamorządów gmin
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualniedomy rzeczywisteogółem
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualniedomy rzeczywistesamorządów powiatów
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualniedomy rzeczywistepodmiotów niepublicznych
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualniedomy rzeczywistesamorządów gmin
dla osób niepełnosprawnych fizyczniedomy rzeczywisteogółem
dla osób niepełnosprawnych fizyczniedomy rzeczywistesamorządów powiatów
dla osób niepełnosprawnych fizyczniedomy rzeczywistepodmiotów niepublicznych
dla osób niepełnosprawnych fizyczniedomy rzeczywistesamorządów gmin
dla osób uzależnionych od alkoholudomy rzeczywisteogółem
dla osób uzależnionych od alkoholudomy rzeczywistesamorządów powiatów
dla osób uzależnionych od alkoholudomy rzeczywistepodmiotów niepublicznych
dla osób uzależnionych od alkoholudomy rzeczywistesamorządów gmin
dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorychdomy rzeczywisteogółem
dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorychdomy rzeczywistesamorządów powiatów
dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorychdomy rzeczywistepodmiotów niepublicznych
dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorychdomy rzeczywistesamorządów gmin
dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizyczniedomy rzeczywisteogółem
dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizyczniedomy rzeczywistesamorządów powiatów
dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizyczniedomy rzeczywistepodmiotów niepublicznych
dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizyczniedomy rzeczywistesamorządów gmin
dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizyczniedomy rzeczywisteogółem
dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizyczniedomy rzeczywistesamorządów powiatów
dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizyczniedomy rzeczywistepodmiotów niepublicznych
dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizyczniedomy rzeczywistesamorządów gmin
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualniedomy rzeczywisteogółem
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualniedomy rzeczywistesamorządów powiatów
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualniedomy rzeczywistepodmiotów niepublicznych
dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualniedomy rzeczywistesamorządów gmin
inne, zgodnie z art. 56a, ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.domy rzeczywisteogółem
inne, zgodnie z art. 56a, ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.domy rzeczywistesamorządów powiatów
inne, zgodnie z art. 56a, ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.domy rzeczywistepodmiotów niepublicznych
inne, zgodnie z art. 56a, ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.domy rzeczywistesamorządów gmin