Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Mieszkańcy domu pomocy społecznej
Pozycja grupowania:
Mieszkańcy ogółem
Jednostka
miary
ogółem