Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zatrudnieni w środowiskowych domach samopomocy
Pozycja grupowania:
Formy zatrudnienia
Jednostka
miary
ogółem
na podstawie umowy o pracę
na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu
na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu
zatrudnieni wg innych form