Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zatrudnieni w domach pomocy społecznej
Pozycja grupowania:
Podmioty prowadzące
Pozycja grupowania:
Formy zatrudnienia
Jednostka
miary
ogółemogółem
ogółemna podstawie umowy o pracę
ogółemna podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu
ogółemna podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu
ogółemzatrudnieni wg innych form
samorządówogółem
samorządówna podstawie umowy o pracę
samorządówna podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu
samorządówna podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu
samorządówzatrudnieni wg innych form
podmiotów niepublicznychogółem
podmiotów niepublicznychna podstawie umowy o pracę
podmiotów niepublicznychna podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu
podmiotów niepublicznychna podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu
podmiotów niepublicznychzatrudnieni wg innych form
samorządów gminogółem
samorządów gminna podstawie umowy o pracę
samorządów gminna podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu
samorządów gminna podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu
samorządów gminzatrudnieni wg innych form
samorządów powiatówogółem
samorządów powiatówna podstawie umowy o pracę
samorządów powiatówna podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu
samorządów powiatówna podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu
samorządów powiatówzatrudnieni wg innych form