Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zatrudnieni w domach pomocy społecznej
Pozycja grupowania:
Podmioty prowadzące
Pozycja grupowania:
Pracownicy etatowi i nieetatowi
Pozycja grupowania:
Stanowiska
Jednostka
miary
ogółempracownicy nieetatowi liczba osóbstanowiska ogółem
ogółempracownicy nieetatowi liczba osóbstanowiska zapewniający usługi bytowe
ogółempracownicy nieetatowi liczba osóbstanowiska kierujący jednostkami sprawozdawczymi
ogółempracownicy nieetatowi liczba osóbstanowiska administracji
ogółempracownicy nieetatowi liczba osóbstanowiska gospodarczy i obsługi
ogółempracownicy nieetatowi liczba osóbstanowiska zapewniające usługi opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające
ogółempracownicy nieetatowi liczba osóbstanowiska lekarze
ogółempracownicy nieetatowi liczba osóbstanowiska pielęgniarki
ogółempracownicy nieetatowi liczba osóbstanowiska pracownicy socjalni
ogółempracownicy nieetatowi liczba osóbstanowiska rehabilitanci
ogółempracownicy nieetatowi liczba osóbstanowiska terapeuci
ogółempracownicy etatowi liczba osóbstanowiska ogółem
ogółempracownicy etatowi liczba osóbstanowiska zapewniający usługi bytowe
ogółempracownicy etatowi liczba osóbstanowiska kierujący jednostkami sprawozdawczymi
ogółempracownicy etatowi liczba osóbstanowiska administracji
ogółempracownicy etatowi liczba osóbstanowiska gospodarczy i obsługi
ogółempracownicy etatowi liczba osóbstanowiska zapewniające usługi opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające
ogółempracownicy etatowi liczba osóbstanowiska lekarze
ogółempracownicy etatowi liczba osóbstanowiska pielęgniarki
ogółempracownicy etatowi liczba osóbstanowiska pracownicy socjalni
ogółempracownicy etatowi liczba osóbstanowiska rehabilitanci
ogółempracownicy etatowi liczba osóbstanowiska terapeuci
ogółempracownicy etatowi w przeliczeniu na pełne etatystanowiska ogółem
ogółempracownicy etatowi w przeliczeniu na pełne etatystanowiska zapewniający usługi bytowe
ogółempracownicy etatowi w przeliczeniu na pełne etatystanowiska kierujący jednostkami sprawozdawczymi
ogółempracownicy etatowi w przeliczeniu na pełne etatystanowiska administracji
ogółempracownicy etatowi w przeliczeniu na pełne etatystanowiska gospodarczy i obsługi
ogółempracownicy etatowi w przeliczeniu na pełne etatystanowiska zapewniające usługi opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające
ogółempracownicy etatowi w przeliczeniu na pełne etatystanowiska lekarze
ogółempracownicy etatowi w przeliczeniu na pełne etatystanowiska pielęgniarki
ogółempracownicy etatowi w przeliczeniu na pełne etatystanowiska pracownicy socjalni
ogółempracownicy etatowi w przeliczeniu na pełne etatystanowiska rehabilitanci
ogółempracownicy etatowi w przeliczeniu na pełne etatystanowiska terapeuci
samorządówpracownicy nieetatowi liczba osóbstanowiska ogółem
samorządówpracownicy nieetatowi liczba osóbstanowiska zapewniający usługi bytowe
samorządówpracownicy nieetatowi liczba osóbstanowiska kierujący jednostkami sprawozdawczymi
samorządówpracownicy nieetatowi liczba osóbstanowiska administracji
samorządówpracownicy nieetatowi liczba osóbstanowiska gospodarczy i obsługi
samorządówpracownicy nieetatowi liczba osóbstanowiska zapewniające usługi opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające
samorządówpracownicy nieetatowi liczba osóbstanowiska lekarze
samorządówpracownicy nieetatowi liczba osóbstanowiska pielęgniarki
samorządówpracownicy nieetatowi liczba osóbstanowiska pracownicy socjalni
samorządówpracownicy nieetatowi liczba osóbstanowiska rehabilitanci
samorządówpracownicy nieetatowi liczba osóbstanowiska terapeuci
samorządówpracownicy etatowi liczba osóbstanowiska ogółem
samorządówpracownicy etatowi liczba osóbstanowiska zapewniający usługi bytowe
samorządówpracownicy etatowi liczba osóbstanowiska kierujący jednostkami sprawozdawczymi
samorządówpracownicy etatowi liczba osóbstanowiska administracji
samorządówpracownicy etatowi liczba osóbstanowiska gospodarczy i obsługi
samorządówpracownicy etatowi liczba osóbstanowiska zapewniające usługi opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające
Pierwsza
1
   
2
3
   
4
Nastepna
Ostatnia