Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Osoby umieszczone w domach pomocy społecznej
Pozycja grupowania:
Grupy mieszkańców
Jednostka
miary
Ogółem
w podeszłym wieku
przewlekle somatycznie chorych
przewlekle psychicznie chorych
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
dzici i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
niepełnosprawnych fizycznie