Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Środowiskowy Dom Samopomocy
Pozycja grupowania:
Ruch domów
Pozycja grupowania:
Liczba domów i miejsc
Jednostka
miary
stan na dzień 1 stycznia roku sprawozdawczegoliczba domów
stan na dzień 1 stycznia roku sprawozdawczegoliczba miejsc
Przybyło w roku sprawozdawczymliczba domów
Przybyło w roku sprawozdawczymliczba miejsc
Ubyło w roku sprawozdawczymliczba domów
Ubyło w roku sprawozdawczymliczba miejsc
Na koniec bieżącego roku sprawozdawczegoliczba domów
Na koniec bieżącego roku sprawozdawczegoliczba miejsc
Planowane zwiększenie w nastęnym roku sprawozdawczymliczba domów
Planowane zwiększenie w nastęnym roku sprawozdawczymliczba miejsc