Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Środowiskowy Dom Samopomocy
Pozycja grupowania:
Ruch domów
Pozycja grupowania:
Osoby przebywające
Jednostka
miary
stan na dzień 1 stycznia roku sprawozdawczegoliczba osób przebywających
Przybyło w roku sprawozdawczymliczba osób przebywających
Ubyło w roku sprawozdawczymliczba osób przebywających
Na koniec bieżącego roku sprawozdawczegoliczba osób przebywających