Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Środowiskowy Dom Samopomocy
Pozycja grupowania:
Potrzeby
Jednostka
miary
Osoby umieszczone w roku sprawozdawczym
Osoby oczekujące na umieszczenie w roku sprawozdawczym
Stopień zaspokojenia potrzeb