Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zatrudnieni w środowiskowych domach samopomocy
Pozycja grupowania:
Stanowiska
Pozycja grupowania:
Pracownicy etatowi i nieetatowi
Jednostka
miary
stanowiska ogółempracownicy nieetatowi liczba osób
stanowiska ogółempracownicy etatowi liczba osób
stanowiska ogółempracownicy etatowi w przeliczeniu na pełne etaty
stanowiska zapewniający usługi bytowepracownicy nieetatowi liczba osób
stanowiska zapewniający usługi bytowepracownicy etatowi liczba osób
stanowiska zapewniający usługi bytowepracownicy etatowi w przeliczeniu na pełne etaty
stanowiska kierujący jednostkami sprawozdawczymipracownicy nieetatowi liczba osób
stanowiska kierujący jednostkami sprawozdawczymipracownicy etatowi liczba osób
stanowiska kierujący jednostkami sprawozdawczymipracownicy etatowi w przeliczeniu na pełne etaty
stanowiska administracjipracownicy nieetatowi liczba osób
stanowiska administracjipracownicy etatowi liczba osób
stanowiska administracjipracownicy etatowi w przeliczeniu na pełne etaty
stanowiska gospodarczy i obsługipracownicy nieetatowi liczba osób
stanowiska gospodarczy i obsługipracownicy etatowi liczba osób
stanowiska gospodarczy i obsługipracownicy etatowi w przeliczeniu na pełne etaty
stanowiska zapewniające usługi opiekuńcze, edukacyjne i wspomagającepracownicy nieetatowi liczba osób
stanowiska zapewniające usługi opiekuńcze, edukacyjne i wspomagającepracownicy etatowi liczba osób
stanowiska zapewniające usługi opiekuńcze, edukacyjne i wspomagającepracownicy etatowi w przeliczeniu na pełne etaty
stanowiska lekarzepracownicy nieetatowi liczba osób
stanowiska lekarzepracownicy etatowi liczba osób
stanowiska lekarzepracownicy etatowi w przeliczeniu na pełne etaty
stanowiska pielęgniarkipracownicy nieetatowi liczba osób
stanowiska pielęgniarkipracownicy etatowi liczba osób
stanowiska pielęgniarkipracownicy etatowi w przeliczeniu na pełne etaty
stanowiska pracownicy socjalnipracownicy nieetatowi liczba osób
stanowiska pracownicy socjalnipracownicy etatowi liczba osób
stanowiska pracownicy socjalnipracownicy etatowi w przeliczeniu na pełne etaty
stanowiska psycholodzypracownicy nieetatowi liczba osób
stanowiska psycholodzypracownicy etatowi liczba osób
stanowiska psycholodzypracownicy etatowi w przeliczeniu na pełne etaty
stanowiska pedagodzypracownicy nieetatowi liczba osób
stanowiska pedagodzypracownicy etatowi liczba osób
stanowiska pedagodzypracownicy etatowi w przeliczeniu na pełne etaty
stanowiska instruktorzy terapii zajęciowejpracownicy nieetatowi liczba osób
stanowiska instruktorzy terapii zajęciowejpracownicy etatowi liczba osób
stanowiska instruktorzy terapii zajęciowejpracownicy etatowi w przeliczeniu na pełne etaty
stanowiska asystent osoby niepełnosprawnejpracownicy nieetatowi liczba osób
stanowiska asystent osoby niepełnosprawnejpracownicy etatowi liczba osób
stanowiska asystent osoby niepełnosprawnejpracownicy etatowi w przeliczeniu na pełne etaty