Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Personel w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii
Pozycja grupowania:
Personel według grup zawodów
Pozycja grupowania:
Liczba ekwiwalentów pełnego czasu pracy
Jednostka
miary
OgółemOgółem
OgółemKobiety
personel wykonujący prace naukowo-badawczeOgółem
personel wykonujący prace naukowo-badawczeKobiety
technicy i pracownicy równorzędniOgółem
technicy i pracownicy równorzędniKobiety
pozostały personelOgółem
pozostały personelKobiety