Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Personel w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii
Pozycja grupowania:
Liczba pracujących
Pozycja grupowania:
Wykształcenie
Jednostka
miary
OgółemOgółem
Ogółemprofesora
Ogółemdoktora habilitowanego
Ogółemdoktora
Ogółemwyższe
Ogółemz wykształceniem pozostałym