Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej
Pozycja grupowania:
Stanowiska pracy oraz jednostki organizacyjne pomocy społecznej
Pozycja grupowania:
Liczba osób
Jednostka
miary
Inne ośrodki wsparciapracownicy etatowi liczba osób
Noclegownie,schroniska, domy dla bezdomnychpracownicy etatowi liczba osób
Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciążypracownicy etatowi liczba osób
Dziennie domy pomocypracownicy etatowi liczba osób
Środowiskowe domy samopomocypracownicy etatowi liczba osób
Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymipracownicy etatowi liczba osób
Ośrodki wsparciapracownicy etatowi liczba osób
Ośrodki interwencji kryzysowejpracownicy etatowi liczba osób
rodzinnegopracownicy etatowi liczba osób
Placówki specjalistycznego poradnictwapracownicy etatowi liczba osób
Domy pomocy społecznejpracownicy etatowi liczba osób
oddelegowani z ośrodków pomocy społecznejpracownicy etatowi liczba osób
Kluby integracji społecznejpracownicy etatowi liczba osób
pozostali pracownicypracownicy etatowi liczba osób
radca prawnypracownicy etatowi liczba osób
koordynator ds. komputeryzacjipracownicy etatowi liczba osób
konsultantpracownicy etatowi liczba osób
pracownicy wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńczepracownicy etatowi liczba osób
pracownicy wykonujący usługi opiekuńczepracownicy etatowi liczba osób
aspirant pracy socjalnejpracownicy etatowi liczba osób
główny specjalista będący pracownikiem socjalnympracownicy etatowi liczba osób
główny specjalistapracownicy etatowi liczba osób
pracownicy socjalni w rejonach opiekuńczychpracownicy etatowi liczba osób
pracownik socjalnypracownicy etatowi liczba osób
starszy pracownik socjalnypracownicy etatowi liczba osób
specjalista pracy socjalnejpracownicy etatowi liczba osób
starszy specjalista pracy socjalnejpracownicy etatowi liczba osób
pracownicy socjalni ogółempracownicy etatowi liczba osób
zastępcy kierownikówpracownicy etatowi liczba osób
kierownicypracownicy etatowi liczba osób
Ośrodki pomocy społecznejpracownicy etatowi liczba osób
pozostali pracownicypracownicy etatowi liczba osób
radca prawnypracownicy etatowi liczba osób
koordynator ds. komputeryzacjipracownicy etatowi liczba osób
konsultantpracownicy etatowi liczba osób
aspirant pracy socjalnejpracownicy etatowi liczba osób
specjalista pracy z rodzinąpracownicy etatowi liczba osób
starszy specjalista pracy z rodzinąpracownicy etatowi liczba osób
główny specjalista będący pracownikiem socjalnympracownicy etatowi liczba osób
główny specjalistapracownicy etatowi liczba osób
pracownik socjalnypracownicy etatowi liczba osób
starszy pracownik socjalnypracownicy etatowi liczba osób
specjalista pracy socjalnejpracownicy etatowi liczba osób
starszy specjalista pracy socjalnejpracownicy etatowi liczba osób
pracownicy socjalni ogółempracownicy etatowi liczba osób
kierownik sekcjipracownicy etatowi liczba osób
kierownik działupracownicy etatowi liczba osób
kierownik, zastępca kierownikapracownicy etatowi liczba osób
dyrektor, zastępca dyrektorapracownicy etatowi liczba osób
Powiatowe centra pomocy rodziniepracownicy etatowi liczba osób
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia