Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzedaż nawozów (bez eksportu/wywozu)
Pozycja grupowania:
Źródło pochodzenia towaru
Jednostka
miary
z importu/przywozu
z produkcji
ogółem