Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodziny którym udzielono świadczeń z pomocy społecznej
Pozycja grupowania:
Rzeczywista liczba rodzin i obób objętych pomocą społeczną (dział 3)
Pozycja grupowania:
Rodziny ogółem, w tym rodziny na wsi (MRPiPS-03, dział 3,4,5)
Jednostka
miary
Świadczenia pieniężneRodziny ogółem
Świadczenia pieniężneRodziny zamieszkałe na wsi
Świadczenia niepieniężneRodziny ogółem
Świadczenia niepieniężneRodziny zamieszkałe na wsi
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbęRodziny ogółem
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbęRodziny zamieszkałe na wsi
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbęRodziny ogółem
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbęRodziny zamieszkałe na wsi
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych ogółem (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)Rodziny ogółem
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych ogółem (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)Rodziny zamieszkałe na wsi
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej-ogółemRodziny ogółem
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej-ogółemRodziny zamieszkałe na wsi
wyłącznie w postaci pracy socjalnejRodziny ogółem
wyłącznie w postaci pracy socjalnejRodziny zamieszkałe na wsi