Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Typy rodzin objętych pomocą społeczną
Pozycja grupowania:
Liczba osób w rodzinie (dział 5)
Pozycja grupowania:
Osoby w rodzinie (dział 3,4,5; kol. 3)
Jednostka
miary
o liczbie osób 4 i więcejOsoby w rodzinach
o liczbie osób 3Osoby w rodzinach
o liczbie osób 2Osoby w rodzinach
o liczbie osób 1Osoby w rodzinach
Rodziny emerytów i rencistów ogółemOsoby w rodzinach
o liczbie dzieci 4 i więcejOsoby w rodzinach
o liczbie dzieci 3Osoby w rodzinach
o liczbie dzieci 2Osoby w rodzinach
o liczbie dzieci 1Osoby w rodzinach
Rodziny niepełne ogółemOsoby w rodzinach
o liczbie dzieci 7 i więcejOsoby w rodzinach
o liczbie dzieci 6Osoby w rodzinach
o liczbie dzieci 5Osoby w rodzinach
o liczbie dzieci 4Osoby w rodzinach
o liczbie dzieci 3Osoby w rodzinach
o liczbie dzieci 2Osoby w rodzinach
o liczbie dzieci 1Osoby w rodzinach
rodziny z dziećmi ogółemOsoby w rodzinach
o liczbie osób 6 i więcejOsoby w rodzinach
o liczbie osób 5Osoby w rodzinach
o liczbie osób 4Osoby w rodzinach
o liczbie osób 3Osoby w rodzinach
o liczbie osób 2Osoby w rodzinach
o liczbie osób 1Osoby w rodzinach
Rodziny ogółemOsoby w rodzinach