Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym
Pozycja grupowania:
Jednostki organizacyjne (6A)
Pozycja grupowania:
Rodzaj podmiotu (6A)
Pozycja grupowania:
Liczba jednostek (dział 6A, dział 6B)
Jednostka
miary
Klubi integracji społecznejPodmiot prowadzący – gminaLiczba jednostek
Klubi integracji społecznejInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
terapii rodzinnejPodmiot prowadzący – gminaLiczba jednostek
terapii rodzinnejInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
dla rodzin naturalnychPodmiot prowadzący – gminaLiczba jednostek
dla rodzin naturalnychInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Jednostki specjalistycznego poradnictwa rodzinnegoPodmiot prowadzący – gminaLiczba jednostek
Jednostki specjalistycznego poradnictwa rodzinnegoInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Jednostki specjalistycznego poradnictwaPodmiot prowadzący – gminaLiczba jednostek
Jednostki specjalistycznego poradnictwaInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
dla ofiar handlu ludźmiPodmiot prowadzący – gminaLiczba jednostek
dla ofiar handlu ludźmiInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
dla ofiar przemocy w rodziniePodmiot prowadzący – gminaLiczba jednostek
dla ofiar przemocy w rodzinieInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Ośrodki interwencji kryzysowejPodmiot prowadzący – gminaLiczba jednostek
Ośrodki interwencji kryzysowejInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
dla osób z zaburzeniami psychicznymiPodmiot prowadzący – gminaLiczba jednostek
dla osób z zaburzeniami psychicznymiInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
dla osób usamodzielnionych opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze i innePodmiot prowadzący – gminaLiczba jednostek
dla osób usamodzielnionych opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, schroniska, zakłady poprawcze i inneInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Mieszkania chronione wspieranePodmiot prowadzący – gminaLiczba jednostek
Mieszkania chronione wspieraneInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Mieszkania chronione treningowePodmiot prowadzący – gminaLiczba jednostek
Mieszkania chronione treningoweInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Mieszkania chronionePodmiot prowadzący – gminaLiczba jednostek
Mieszkania chronioneInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Rodzinne domy pomocyPodmiot prowadzący – gminaLiczba jednostek
Rodzinne domy pomocyInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymiPodmiot prowadzący – gminaLiczba jednostek
Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymiInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Inne ośrodki wsparciaPodmiot prowadzący – gminaLiczba jednostek
Inne ośrodki wsparciaInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
JadłodajniePodmiot prowadzący – gminaLiczba jednostek
JadłodajnieInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Kluby samopomocy (inne niż kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi)Podmiot prowadzący – gminaLiczba jednostek
Kluby samopomocy (inne niż kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi)Inny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
OgrzewalniePodmiot prowadzący – gminaLiczba jednostek
OgrzewalnieInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Schoroniska dla bezdomnychPodmiot prowadzący – gminaLiczba jednostek
Schoroniska dla bezdomnychInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
NoclegowaniePodmiot prowadzący – gminaLiczba jednostek
NoclegowanieInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciążyPodmiot prowadzący – gminaLiczba jednostek
Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciążyInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Dzienne domy pomocyPodmiot prowadzący – gminaLiczba jednostek
Dzienne domy pomocyInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymiPodmiot prowadzący – gminaLiczba jednostek
Inne ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymiInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymiPodmiot prowadzący – gminaLiczba jednostek
Kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymiInny podmiot prowadzącyLiczba jednostek
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia