Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Proszę podać wysokość swoich zarobków w głównym miejscu pracy za poprzedni miesiąc:
Pozycja grupowania:
netto/brutto
Jednostka
miary
netto
brutto