Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nakłady na nowe obiekty majątkowe (budowę, zakup) oraz ulepszenie istniejących z importu
Pozycja grupowania:
Import - rodzje środków trwałych
Jednostka
miary
Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)
Środki transportu (grupa 7)
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)
Inwentarz żywy (grupa 9)
Ogółem