Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przewozy ładunków
Pozycja grupowania:
Transport kolejowy
Pozycja grupowania:
Tranzyt
Jednostka
miary
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Tranzyt