Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Praca przewozowa przy przewozie ładunków
Pozycja grupowania:
Transport kolejowy
Pozycja grupowania:
Kierunek transportu
Jednostka
miary
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Ogółem
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Transport krajowy
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Wywóz drogą lądową
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Wywóz przez porty morskie
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Przywóz drogą lądową
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Przywóz przez porty morskie
Transport kolejowy (bez przewozów manewrowych)Tranzyt