Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia upraw ozimych zaorana i do zaorania w wyniku strat zimowych


Brak rozwinięcia wymiarów