Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Składka przypisana brutto
Pozycja grupowania:
Dział II działalność bezpośrednia
Pozycja grupowania:
Polska i regiony NUTS 2016
Jednostka
miary
Dział II – Ogółem Grupa 1-18Kraj
Dział II – Ogółem Grupa 1-18Regiony