Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przeciętne zatrudnienie w zakładach ubezpieczeń
Pozycja grupowania:
Ogółem, dział I, dział II
Pozycja grupowania:
Osoby wykonujące pracę w zakładzie ubezpieczeń i reasekuracji (KNF-02 Dział 5)
Jednostka
miary
Ogółem Dział I i Dział IIRada nadzorcza zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIZarząd zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIInne osoby wykonujące pracę zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIKadra kierownicza zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIKadra kierownicza – aktuariusze
Ogółem Dział I i Dział IIDoradcy zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIAktuariusze (inni niż kadra kierownicza)
Ogółem Dział I i Dział IIPozostali pracownicy zakłady ubezpieczeń
Dział IRada nadzorcza zakłady ubezpieczeń
Dział IZarząd zakłady ubezpieczeń
Dział IInne osoby wykonujące pracę zakłady ubezpieczeń
Dział IKadra kierownicza zakłady ubezpieczeń
Dział IKadra kierownicza – aktuariusze
Dział IDoradcy zakłady ubezpieczeń
Dział IAktuariusze (inni niż kadra kierownicza)
Dział IPozostali pracownicy zakłady ubezpieczeń
Dział IIRada nadzorcza zakłady ubezpieczeń
Dział IIZarząd zakłady ubezpieczeń
Dział IIInne osoby wykonujące pracę zakłady ubezpieczeń
Dział IIKadra kierownicza zakłady ubezpieczeń
Dział IIKadra kierownicza – aktuariusze
Dział IIDoradcy zakłady ubezpieczeń
Dział IIAktuariusze (inni niż kadra kierownicza)
Dział IIPozostali pracownicy zakłady ubezpieczeń