Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wynagrodzenia i odprowadzone składki w zakładach ubezpieczeń
Pozycja grupowania:
Ogółem, dział I, dział II
Pozycja grupowania:
Wynagrodzenia i odprowadzone składki ZU
Pozycja grupowania:
Osoby wykonujące pracę w zakładzie ubezpieczeń i reasekuracji (KNF-02 Dział 6)
Jednostka
miary
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – wynagrodzenie podstawowe – zakłady ubezpieczeńRada nadzorcza zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – wynagrodzenie podstawowe – zakłady ubezpieczeńZarząd zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – wynagrodzenie podstawowe – zakłady ubezpieczeńKadra kierownicza zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – wynagrodzenie podstawowe – zakłady ubezpieczeńKadra kierownicza – aktuariusze
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – wynagrodzenie podstawowe – zakłady ubezpieczeńDoradcy zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – wynagrodzenie podstawowe – zakłady ubezpieczeńAktuariusze (inni niż kadra kierownicza)
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – wynagrodzenie podstawowe – zakłady ubezpieczeńPozostali pracownicy zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – wynagrodzenie podstawowe – zakłady ubezpieczeńRazem
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – premie – zakłady ubezpieczeńRada nadzorcza zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – premie – zakłady ubezpieczeńZarząd zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – premie – zakłady ubezpieczeńKadra kierownicza zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – premie – zakłady ubezpieczeńKadra kierownicza – aktuariusze
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – premie – zakłady ubezpieczeńDoradcy zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – premie – zakłady ubezpieczeńAktuariusze (inni niż kadra kierownicza)
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – premie – zakłady ubezpieczeńPozostali pracownicy zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – premie – zakłady ubezpieczeńRazem
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – nagrody z zysku – zakłady ubezpieczeńRada nadzorcza zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – nagrody z zysku – zakłady ubezpieczeńZarząd zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – nagrody z zysku – zakłady ubezpieczeńKadra kierownicza zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – nagrody z zysku – zakłady ubezpieczeńKadra kierownicza – aktuariusze
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – nagrody z zysku – zakłady ubezpieczeńDoradcy zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – nagrody z zysku – zakłady ubezpieczeńAktuariusze (inni niż kadra kierownicza)
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – nagrody z zysku – zakłady ubezpieczeńPozostali pracownicy zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – nagrody z zysku – zakłady ubezpieczeńRazem
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – pozostałe – zakłady ubezpieczeńRada nadzorcza zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – pozostałe – zakłady ubezpieczeńZarząd zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – pozostałe – zakłady ubezpieczeńKadra kierownicza zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – pozostałe – zakłady ubezpieczeńKadra kierownicza – aktuariusze
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – pozostałe – zakłady ubezpieczeńDoradcy zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – pozostałe – zakłady ubezpieczeńAktuariusze (inni niż kadra kierownicza)
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – pozostałe – zakłady ubezpieczeńPozostali pracownicy zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIWynagrodzenia brutto – pozostałe – zakłady ubezpieczeńRazem
Ogółem Dział I i Dział IIObciążenia ze strony pracownika – składki na ubezpieczenia społeczne – zakłady ubezpieczeńRada nadzorcza zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIObciążenia ze strony pracownika – składki na ubezpieczenia społeczne – zakłady ubezpieczeńZarząd zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIObciążenia ze strony pracownika – składki na ubezpieczenia społeczne – zakłady ubezpieczeńKadra kierownicza zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIObciążenia ze strony pracownika – składki na ubezpieczenia społeczne – zakłady ubezpieczeńKadra kierownicza – aktuariusze
Ogółem Dział I i Dział IIObciążenia ze strony pracownika – składki na ubezpieczenia społeczne – zakłady ubezpieczeńDoradcy zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIObciążenia ze strony pracownika – składki na ubezpieczenia społeczne – zakłady ubezpieczeńAktuariusze (inni niż kadra kierownicza)
Ogółem Dział I i Dział IIObciążenia ze strony pracownika – składki na ubezpieczenia społeczne – zakłady ubezpieczeńPozostali pracownicy zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIObciążenia ze strony pracownika – składki na ubezpieczenia społeczne – zakłady ubezpieczeńRazem
Ogółem Dział I i Dział IIObciążenia ze strony pracownika – składki na ubezpieczenia zdrowotne – zakłady ubezpieczeńRada nadzorcza zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIObciążenia ze strony pracownika – składki na ubezpieczenia zdrowotne – zakłady ubezpieczeńZarząd zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIObciążenia ze strony pracownika – składki na ubezpieczenia zdrowotne – zakłady ubezpieczeńKadra kierownicza zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIObciążenia ze strony pracownika – składki na ubezpieczenia zdrowotne – zakłady ubezpieczeńKadra kierownicza – aktuariusze
Ogółem Dział I i Dział IIObciążenia ze strony pracownika – składki na ubezpieczenia zdrowotne – zakłady ubezpieczeńDoradcy zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIObciążenia ze strony pracownika – składki na ubezpieczenia zdrowotne – zakłady ubezpieczeńAktuariusze (inni niż kadra kierownicza)
Ogółem Dział I i Dział IIObciążenia ze strony pracownika – składki na ubezpieczenia zdrowotne – zakłady ubezpieczeńPozostali pracownicy zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIObciążenia ze strony pracownika – składki na ubezpieczenia zdrowotne – zakłady ubezpieczeńRazem
Ogółem Dział I i Dział IIObciążenia ze strony pracownika – zaliczka na podatek dochodowy – zakłady ubezpieczeńRada nadzorcza zakłady ubezpieczeń
Ogółem Dział I i Dział IIObciążenia ze strony pracownika – zaliczka na podatek dochodowy – zakłady ubezpieczeńZarząd zakłady ubezpieczeń
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
   
6
Nastepna
Ostatnia