Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba wypłat z ubezpieczeń
Pozycja grupowania:
Dział I ogółem działalność bezpośrednia, podział na grupy, w tym ubezpieczenia chorobowe
Pozycja grupowania:
Według rodzaju wypłat dział I
Jednostka
miary
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Okresowe
Dział I – Ogółem Grupa 1-5Jednorazowe
Dział I – Grupa 1Okresowe
Dział I – Grupa 1Jednorazowe
Dział I – Grupa 2Okresowe
Dział I – Grupa 2Jednorazowe
Dział I – Grupa 3Okresowe
Dział I – Grupa 3Jednorazowe
Dział I – Grupa 4Okresowe
Dział I – Grupa 4Jednorazowe
Dział I – Grupa 5Okresowe
Dział I – Grupa 5Jednorazowe
Dział I – Grupa 5 – ubezpieczenia choroboweOkresowe
Dział I – Grupa 5 – ubezpieczenia choroboweJednorazowe