Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba ryzyk ubezpieczonych
Pozycja grupowania:
Dział II ogółem działalność bezpośrednia, podział na grupy
Jednostka
miary
Dział II – Ogółem Grupa 1-18
Dział II – Grupa 1
Dział II – Grupa 2
Dział II – Grupa 3
Dział II – Grupa 4
Dział II – Grupa 5
Dział II – Grupa 6
Dział II – Grupa 7
Dział II – Grupa 8
Dział II – Grupa 9
Dział II – Grupa 10
Dział II – Grupa 11
Dział II – Grupa 12
Dział II – Grupa 13
Dział II – Grupa 14
Dział II – Grupa 15
Dział II – Grupa 16
Dział II – Grupa 17
Dział II – Grupa 18