Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Składka przypisana brutto
Pozycja grupowania:
Dział II ogółem działalność bezpośrednia, podział na grupy
Pozycja grupowania:
Według sektorów instytucjonalnych
Jednostka
miary
Dział II – Ogółem Grupa 1-18Sektor przedsIębIorstw nIefInansowych
Dział II – Ogółem Grupa 1-18Sektor insytucjI fInansowych
Dział II – Ogółem Grupa 1-18Sektor insytucjI rządowych I samorządowych
Dział II – Ogółem Grupa 1-18Sektor gospodarstw domowych – pracodawcy I osoby pracujące na własny rachunek
Dział II – Ogółem Grupa 1-18Sektor gospodarstw domowych – pozostałe gospodarstwa domowe
Dział II – Ogółem Grupa 1-18Sektor instytucjI nIekomercyjnych dzIałających na rzecz gospodarstw domowych
Dział II – Ogółem Grupa 1-18Sektor zagranIca
Dział II – Grupa 1Sektor przedsIębIorstw nIefInansowych
Dział II – Grupa 1Sektor insytucjI fInansowych
Dział II – Grupa 1Sektor insytucjI rządowych I samorządowych
Dział II – Grupa 1Sektor gospodarstw domowych – pracodawcy I osoby pracujące na własny rachunek
Dział II – Grupa 1Sektor gospodarstw domowych – pozostałe gospodarstwa domowe
Dział II – Grupa 1Sektor instytucjI nIekomercyjnych dzIałających na rzecz gospodarstw domowych
Dział II – Grupa 1Sektor zagranIca
Dział II – Grupa 2Sektor przedsIębIorstw nIefInansowych
Dział II – Grupa 2Sektor insytucjI fInansowych
Dział II – Grupa 2Sektor insytucjI rządowych I samorządowych
Dział II – Grupa 2Sektor gospodarstw domowych – pracodawcy I osoby pracujące na własny rachunek
Dział II – Grupa 2Sektor gospodarstw domowych – pozostałe gospodarstwa domowe
Dział II – Grupa 2Sektor instytucjI nIekomercyjnych dzIałających na rzecz gospodarstw domowych
Dział II – Grupa 2Sektor zagranIca
Dział II – Grupa 3Sektor przedsIębIorstw nIefInansowych
Dział II – Grupa 3Sektor insytucjI fInansowych
Dział II – Grupa 3Sektor insytucjI rządowych I samorządowych
Dział II – Grupa 3Sektor gospodarstw domowych – pracodawcy I osoby pracujące na własny rachunek
Dział II – Grupa 3Sektor gospodarstw domowych – pozostałe gospodarstwa domowe
Dział II – Grupa 3Sektor instytucjI nIekomercyjnych dzIałających na rzecz gospodarstw domowych
Dział II – Grupa 3Sektor zagranIca
Dział II – Grupa 4Sektor przedsIębIorstw nIefInansowych
Dział II – Grupa 4Sektor insytucjI fInansowych
Dział II – Grupa 4Sektor insytucjI rządowych I samorządowych
Dział II – Grupa 4Sektor gospodarstw domowych – pracodawcy I osoby pracujące na własny rachunek
Dział II – Grupa 4Sektor gospodarstw domowych – pozostałe gospodarstwa domowe
Dział II – Grupa 4Sektor instytucjI nIekomercyjnych dzIałających na rzecz gospodarstw domowych
Dział II – Grupa 4Sektor zagranIca
Dział II – Grupa 5Sektor przedsIębIorstw nIefInansowych
Dział II – Grupa 5Sektor insytucjI fInansowych
Dział II – Grupa 5Sektor insytucjI rządowych I samorządowych
Dział II – Grupa 5Sektor gospodarstw domowych – pracodawcy I osoby pracujące na własny rachunek
Dział II – Grupa 5Sektor gospodarstw domowych – pozostałe gospodarstwa domowe
Dział II – Grupa 5Sektor instytucjI nIekomercyjnych dzIałających na rzecz gospodarstw domowych
Dział II – Grupa 5Sektor zagranIca
Dział II – Grupa 6Sektor przedsIębIorstw nIefInansowych
Dział II – Grupa 6Sektor insytucjI fInansowych
Dział II – Grupa 6Sektor insytucjI rządowych I samorządowych
Dział II – Grupa 6Sektor gospodarstw domowych – pracodawcy I osoby pracujące na własny rachunek
Dział II – Grupa 6Sektor gospodarstw domowych – pozostałe gospodarstwa domowe
Dział II – Grupa 6Sektor instytucjI nIekomercyjnych dzIałających na rzecz gospodarstw domowych
Dział II – Grupa 6Sektor zagranIca
Dział II – Grupa 7Sektor przedsIębIorstw nIefInansowych
Pierwsza
1
   
2
   
3
Nastepna
Ostatnia