Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Papiery wartościowe
Pozycja grupowania:
Dłużnicy według grup
Pozycja grupowania:
Ogółem; krótkoterminowe; długoterminowe
Jednostka
miary
Dłużnicy ogółemOgółem
Dłużnicy ogółemkrótkoterminowe
Dłużnicy ogółemdługoterminowe
Dłużnicy krajowi razemOgółem
Dłużnicy krajowi razemkrótkoterminowe
Dłużnicy krajowi razemdługoterminowe
Podmioty sektora finansów publicznych razemOgółem
Podmioty sektora finansów publicznych razemkrótkoterminowe
Podmioty sektora finansów publicznych razemdługoterminowe
Bank centralnyOgółem
Bank centralnykrótkoterminowe
Bank centralnydługoterminowe
BankiOgółem
Bankikrótkoterminowe
Bankidługoterminowe
Pozostałe krajowe instytucje finansoweOgółem
Pozostałe krajowe instytucje finansowekrótkoterminowe
Pozostałe krajowe instytucje finansowedługoterminowe
Przedsiębiorstwa niefinansoweOgółem
Przedsiębiorstwa niefinansowekrótkoterminowe
Przedsiębiorstwa niefinansowedługoterminowe
Gospodarstwa domoweOgółem
Gospodarstwa domowekrótkoterminowe
Gospodarstwa domowedługoterminowe
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychOgółem
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychkrótkoterminowe
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychdługoterminowe
Dłużnicy zagraniczni razemOgółem
Dłużnicy zagraniczni razemkrótkoterminowe
Dłużnicy zagraniczni razemdługoterminowe
Podmioty należące do strefy euroOgółem
Podmioty należące do strefy eurokrótkoterminowe
Podmioty należące do strefy eurodługoterminowe
Pozostałe podmioty zagraniczneOgółem
Pozostałe podmioty zagranicznekrótkoterminowe
Pozostałe podmioty zagranicznedługoterminowe