Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Identyfikator (ID) matki/ ojca/ małżonka
Pozycja grupowania:
ID (numer członka rodziny)
Jednostka
miary
numer ojca (ojczyma)
numer matki (macochy)
numer małżonka (partnera)