Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu gwarancji standaryzowanych
Pozycja grupowania:
Poręczenia i gwarancje według grup wierzycieli
Jednostka
miary
Wierzyciele ogółem
Podmioty sektora finansów publicznych razem
Banki i krajowe instytucje finansowe
Banki i krajowe instytucje finansowe publiczne
Przedsiębiorstwa niefinansowe
Przedsiębiorstwa niefinansowe publiczne