Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rozbiórki wykonane
Pozycja grupowania:
wykonane rozbiórki obiektów budowlanych
Jednostka
miary
rozbiórka wykonana w drodze wykonania zastępczego
rozbiórka wykonana przez zobowiązanego
Budownictwo wodne PKOB 2151, 2152, 2153
Budownictwo transportowe PKOB 2111, 2112, 2130, 2141, 2142, 2121, 2122
Budynki na terenach zamkniętych
Budynki jednorodzinne, wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego