Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Papiery wartościowe
Pozycja grupowania:
Struktura terminowa zobowiązań - grupy wierzycieli
Pozycja grupowania:
Termin zapadalności
Jednostka
miary
Wierzyciele ogółemPierwotny termin zapadalności w latach - ogółem
Wierzyciele ogółem(0-1>
Wierzyciele ogółem(1-5>
Wierzyciele ogółempowyżej 5
Wierzyciele ogółemPozostały termin zapadalności w latach - ogółem
Wierzyciele ogółem(0-1>
Wierzyciele ogółem(1-5>
Wierzyciele ogółempowyżej 5
Bank centralnyPierwotny termin zapadalności w latach - ogółem
Bank centralny(0-1>
Bank centralny(1-5>
Bank centralnypowyżej 5
Bank centralnyPozostały termin zapadalności w latach - ogółem
Bank centralny(0-1>
Bank centralny(1-5>
Bank centralnypowyżej 5
BankiPierwotny termin zapadalności w latach - ogółem
Banki(0-1>
Banki(1-5>
Bankipowyżej 5
BankiPozostały termin zapadalności w latach - ogółem
Banki(0-1>
Banki(1-5>
Bankipowyżej 5
Pozostałe krajowe instytucje finansowePierwotny termin zapadalności w latach - ogółem
Pozostałe krajowe instytucje finansowe(0-1>
Pozostałe krajowe instytucje finansowe(1-5>
Pozostałe krajowe instytucje finansowepowyżej 5
Pozostałe krajowe instytucje finansowePozostały termin zapadalności w latach - ogółem
Pozostałe krajowe instytucje finansowe(0-1>
Pozostałe krajowe instytucje finansowe(1-5>
Pozostałe krajowe instytucje finansowepowyżej 5
Przedsiębiorstwa niefinansowePierwotny termin zapadalności w latach - ogółem
Przedsiębiorstwa niefinansowe(0-1>
Przedsiębiorstwa niefinansowe(1-5>
Przedsiębiorstwa niefinansowepowyżej 5
Przedsiębiorstwa niefinansowePozostały termin zapadalności w latach - ogółem
Przedsiębiorstwa niefinansowe(0-1>
Przedsiębiorstwa niefinansowe(1-5>
Przedsiębiorstwa niefinansowepowyżej 5
Gospodarstwa domowePierwotny termin zapadalności w latach - ogółem
Gospodarstwa domowe(0-1>
Gospodarstwa domowe(1-5>
Gospodarstwa domowepowyżej 5
Gospodarstwa domowePozostały termin zapadalności w latach - ogółem
Gospodarstwa domowe(0-1>
Gospodarstwa domowe(1-5>
Gospodarstwa domowepowyżej 5
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowychPierwotny termin zapadalności w latach - ogółem
Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych(0-1>
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia