Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Praca przewozowa przy przewozie pasażerów
Pozycja grupowania:
Transport kolejowy
Pozycja grupowania:
Stopień odpłatności
Jednostka
miary
Transport kolejowy (bez metra)Przewozy ogółem
Transport kolejowy (bez metra)Przewozy z biletami i częściowo odpłatne