Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jakie było przeciętne zużycie paliwa w przeliczeniu na 100 km w samochodzie służbowym użytkowanym przez Pana/Panią w celach prywatnych w ubiegłym roku?
Pozycja grupowania:
Zużycie Paliwa
Jednostka
miary
paliwo gazowe
benzyna
olej napędowy