Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia upraw
Pozycja grupowania:
Truskawki i warzywa wg płodozmianu
Pozycja grupowania:
Warzywa i truskawki
Jednostka
miary
w płodozmianie z uprawami ogrodniczymiWarzywa gruntowe
w płodozmianie z uprawami ogrodniczymiTruskawki i poziomki gruntowe
w płodozmianie z uprawami rolnymiWarzywa gruntowe
w płodozmianie z uprawami rolnymiTruskawki i poziomki gruntowe